Slide 1

خواستن

از یادگیری انگلیسی لذت می برید؟

Slide 2

حل معماهای ساده و باز کردن
سطوح جدید

اکنون نصب کنید و به صورت
رایگان یاد بگیرید!

previous arrow
next arrow

“من بسیاری از برنامه ها را برای آموزش انگلیسی جستجو کردم و باید بگویم که آنها را در مقایسه با Passport English بسیار خسته کننده می دانم: سایر برنامه ها از کلمات مشابه و جملات مشابه به طور مکرر استفاده می کنند ، در حالی که Passport English کلمات را در سرگرم کننده و جملات جدید و متن قرار می دهد.”

GItaly

“من ایده سبک یادگیری دیداری شما را دوست دارم. شما بچه ها باید کار زیادی را در این برنامه انجام داده باشید. پاسپورت انگلیسی عالی به نظر می رسد و احساس خوبی دارد.”

KEngland